Επιφάνειες Inglashien

Inglashien είναι η τεχνική που δημιουργεί εικόνες-θέματα από κομμάτια αδιάφανου χειροποίητου γυαλιού, ενωμένα με κονίαμα. Η τεχνική αυτή είναι πανομοιότυπη με το ψηφιδωτό με τη μόνη διαφορά ότι τα κομμάτα κατασκευής στο inglashien είναι μεγαλύτερα και όχι ψηφίδες. Έχει εφαρμογή σε πίνακες, επιφάνειες τραπεζιών κ.α.

Στο Φιλότεχνο θα βρείτε ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων!